Futbalová akadémia PFA

Požitavská futbalová akadémia vznikla v lete roku 2009 a spojila futbalové talenty z klubov FC ViOn Zlaté Moravce a Spartak Vráble. Myšlienku spojenia oboch mládežníckych základní podporili aj oba mestské magistráty. Hlavným poslaním PFA FC ViOn Zlaté Moravce je skvalitniť prípravu mladých futbalistov a napomáhať rozvoju futbalu v regióne.

V súčasnosti funguje v rámci akadémie 19 mládežníckych mužstiev– 3 dorastenecké, 5 žiackych a 5 prípravkarskych, 4 predprípravky a 2 dievčenské mužstvá. PFA spolupracuje s materskými škôlkami (MŠ Kalinčiakova a MŠ Žitavské Nábrežie) ďalej aj so Základnou školou Mojmírovou. Akadémia spĺňa štatút útvaru talentovanej mládeže.

Z formálneho hľadiska sú všetci mládežnícki hráči hráčmi FC ViOn Zlaté Moravce. Mužstvá U-19 a U-17 hrávajú 2. dorasteneckú ligu, U-18 V. dorasteneckú ligu, Žiaci U-15, U-14, U-13 a U-12 hrajú 1.ligu mladších a starších žiakov. Vo Vrábľoch hrá U-13 ligu benjamínkov. Prípravky pôsobia paralelne v oboch mestách a „administratívne“ sa označujú „A“ – prípravky v Zlatých Moravciach, „B“ – prípravky vo Vrábľoch.

S mladými futbalistami to myslíme vážne, a preto kladieme dôraz na tieto aspekty:

 • výchova hráčov pre profesionálny futbal
 • vytvoriť celoslovenskú základňu pre vrcholový futbal
 • cieľovú skupinu tvorí veková hranica od 15 do 19 rokov
 • prepojenie trojuholníka tréner – rodič – hráč
 • vyhľadávanie a centralizácia talentov z celého územia Slovenskej republiky
 • výchova všestranne rozvinutej osobnosti
 • celková koncepcia: osobnosť – šport – škola
 • teoretická a praktická výchova (pravidlá, zdravoveda, psychológia, odolávanie stresu)
 • maximálne ciele, maximálne úsilie, maximálne nasadenie
 • dlhodobý kvalitný tréningový proces, disciplína, charakter a rešpektovanie súpera
 • stále vzdelávanie trénerov aj hráčov
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri