Vstupenky


Vstupenky na domáce zápasy Niké ligy 2023/2024


Základné - dospelí, juniori (muži aj ženy): 7 eur

Seniori nad 64 rokov, ZŤP, deti od 6 do 14 rokov: 5 eur (po preukázaní OP, resp. kartičkou poistenca)

Vozičkári vrátane sprievodu: zdarma

Deti do 6 rokov (pri vstupe sa je nutné spolu s lístkom preukázať kartičkou poistenca): zdarma

Sektor hostí: 7 eur (bez zliav)

Permanentky


Sezónna permanentka - základná - dospelí, juniori (muži aj ženy): 90 eur

Seniori nad 64 rokov, ZŤP, deti od 6 do 14 rokov: 70 eur (po preukázaní OP, resp. kartičkou poistenca)


Online predaj


Na štadióne je počas zápasu prísne zakázané vytvárať a šíriť akékoľvek informácie alebo údaje týkajúce sa vývoja zápasu, správania sa osôb zúčastnených na zápase alebo iných skutočností majúcich vplyv na zápas, vyhotovovať audiozáznam, videozáznam alebo audiovizuálny záznam zo zápasu a tento šíriť, resp. inak sprístupňovať tretím osobám na účely akejkoľvek formy stávkovania, hazardných hier alebo komerčných aktivít, ktoré neboli vopred povolené. Mobilné telefóny sa môžu používať len na osobné, súkromné účely. V prípade porušenia týchto podmienok môže byť návštevníkovi odmietnutý vstup na štadión alebo môže byť zo štadióna vyvedený.

Generálny partner
Hlavný partner
Partneri