Štadión FC ViOn Zlaté Moravce

Adresa: Továrenská 64, Zlaté Moravce

Zemepisná šírka: 48°23’56.3″S
Zemepisná dĺžka: 18°24’1.6″V
Nadmorská výška: 196 m.n.m.
Kapacita: 4 006 divákov

Kamerový systém: funkčný, termín odovzdania jún 2010
Turniketový a vstupenkový systém: funkčný, počet turniketov 5 (z toho 1 pre sektor hostí), termín odovzdania jún 2011
Osvetlenie: 1 400 lux.
Parkovacie miesta mimo areálu: cca 500 miest
Parkovacie plochy v priestoroch areálu pre 100 osobných áut a 2 autobusy
Počet vchodov: 5 (z toho 1 pre sektor hostí)
Počet pokladní: 3

Návštevný poriadok: navstevny poriadok_FC ViOn (106 kB, formát PDF)
Organizačný poriadok: FC ViOn_organizacny poriadok (144 kB, formát PDF)

Na štadióne je počas zápasu prísne zakázané vytvárať a šíriť akékoľvek informácie alebo údaje týkajúce sa vývoja zápasu, správania sa osôb zúčastnených na zápase alebo iných skutočností majúcich vplyv na zápas, vyhotovovať audiozáznam, videozáznam alebo audiovizuálny záznam zo zápasu a tento šíriť, resp. inak sprístupňovať tretím osobám na účely akejkoľvek formy stávkovania, hazardných hier alebo komerčných aktivít, ktoré neboli vopred povolené. Mobilné telefóny sa môžu používať len na osobné, súkromné účely. V prípade porušenia týchto podmienok môže byť návštevníkovi odmietnutý vstup na štadión alebo môže byť zo štadióna vyvedený.

Generálny partner
Hlavný partner
Partneri