Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

FC ViOn  vydáva v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods.4, tento organizačný  poriadok, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia organizované Futbalovým klubom FC ViOn na futbalovom štadióne ul.Továrenská 64 v Zlatých Moravciach.

Organizačný poriadok určuje záväzné pravidlá , ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby , bezpečnostnými opatreniami, opatreniami na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním.

Organizačný poriadok si môžete prečítať a stiahnuť po kliknutí na tento odkaz: ORGANIZAČNÝ PORIADOK FC ViOn