Kontakt

Sídlo klubu: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36791563
DIČ: 2022393681
IČ DPH: SK2022393681
Rok založenia: 1995
Klubové farby: červená a modrá
Štadión: FC ViOn Zlaté Moravce a. s.
Kapacita: 4 006

Kontakty:

Predseda predstavenstva: Ing. Martin Ondrejka
Generálny manažér: PhDr. Marek Ondrejka
e-mail: marek.ondrejka@fcvion.sk
Technický riaditeľ: Ing. Vladimír Červený
Tel č.: +421 910 964 593, e-mail: vladimir.cerveny@fcvion.sk
PR a event manažér: Bc. Peter Žember
Tel č.: +421 904 535 277, e-mail: peter.zember@fcvion.sk
Hlavný usporiadateľ: Peter Drgoňa
e-mail: p. drgona@centrum.sk
Bezpečnostný manažér: JUDr. Ing. Dalibor Hubač
e-mail: dhubac@vion.sk
Hlavný tréner: Ľuboš Benkovský
Asistent trénera 2: Erik Havrila
Riaditeľ akadémie: Michal Zölder
Tel č.: + 421 , e-mail: m.zolder@centrum.sk
Športový riaditeľ mládeže: Jozef Novota
Tel č.: +421 911 969 080, e-mail: fcnovota@gmail.com