Futbalová akadémia PFA

Futbalová akadémia PFA

Požitavská futbalová akadémia vznikla v lete roku 2009  a spojila futbalové talenty z klubov FC ViOn Zlaté Moravce a Spartak Vráble. Myšlienku spojenia oboch mládežníckych základní podporili aj oba mestské magistráty. Hlavným poslaním PFA FC Vion Zlaté Moravce je skvalitniť prípravu mladých futbalistov a napomáhať rozvoju futbalu v regióne.

V súčastnosti funguje v rámci akadémie 20 mládežníckych mužstiev – 2 dorastenecké, 4 žiackych a 8 mužstiev prípravky a predprípravky, v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch fungujú športové futbalové triedy tak na stredných školách ako aj na základných. Akadémia spĺňa štatút útvaru talentovanej mládeže druhej kategórie.

Kto kde …

Z formálneho hľadiska sú všetci mládežnícky hráči hráčmi FC ViOn Zlaté Moravce. Družstvá U-19 a U-17 hrávajú 2. dorasteneckú ligu vo Vrábloch. Žiaci U-15, U-14, U13 a U-12 hrajú 1.ligu mladších a starších žiakov v Zlatých Moravciach. Prípravky pôsobia paralelne v oboch mestách a „administratívne“ sa označujú „A“ – prípravky v Zlatých Moravciach, „B“ – prípravky vo Vrábľoch.

 S mladými futbalistami to myslíme vážne a preto kladieme dôraz na:

  • výchova hráčov pre profesionálnych futbal
  • vytvoriť celoslovenskú základňu pre vrcholový futbal
  • cieľovú skupinu tvorí veková hranica od 15 do 19 rokov
  • prepojenie trojuholníka tréner – rodič – hráč
  • vyhľadávanie a centralizácia talentov z celého územia Slovenskej republiky
  • výchova všestranne rozvinutej osobnosti
  • celková koncepcia: osobnosť – šport – škola
  • teoretická a praktická výchova (pravidlá, zdravoveda, psychológia, odolávanie stresu)
  • maximálne ciele, maximálne úsilie, maximálne nasadenie
  • dlhodobý kvalitný tréningový procesdisciplína, charakter a rešpektovanie súpera
  • stále vzdelávanie trénerov aj hráčov