FUTBALOVÁ AKADÉMIA PFA

Futbalová akadémia PFA

Požitavská futbalová akadémia vznikla v lete roku 2009  a spojila futbalové talenty z klubov FC ViOn Zlaté Moravce a Spartak Vráble. Myšlienku spojenia oboch mládežníckych základní podporili aj oba mestské magistráty. Hlavným poslaním PFA FC Vion Zlaté Moravce je skvalitniť prípravu mladých futbalistov a napomáhať rozvoju futbalu v regióne.
V súčastnosti funguje v rámci akadémie 19 mládežníckych družstiev – 3 dorastenecké, 5 žiackych a 5 prípravkarskych, 4 predprípravky a 2 dievčenské družstvá. PFA spolupracuje s materskými škôlkami (MŠ Kalinčiakova a MŠ Žitavské Nábrežie) ďalej aj zo Základnou školou Mojmírovou. Akadémia spĺňa štatút útvaru talentovanej mládeže.
Kto kde …
Z formálneho hľadiska sú všetci mládežnícky hráči hráčmi FC ViOn Zlaté Moravce. Družstvá U-19 a U-17 hrávajú 2. dorasteneckú ligu vo Vrábloch. U-18 V. dorasteneckú ligu vo Volkovciach. Žiaci U-15, U-14, U13 a U-12 hrajú 1.ligu mladších a starších žiakov v Zlatých Moravciach. Vo Vrábloch hrá U13 ligu benjamínkov . Prípravky pôsobia paralelne v oboch mestách a „administratívne“ sa označujú „A“ – prípravky v Zlatých Moravciach, „B“ – prípravky vo Vrábľoch.
 S mladými futbalistami to myslíme vážne a preto kladieme dôraz na:
  • výchova hráčov pre profesionálnych futbal
  • vytvoriť celoslovenskú základňu pre vrcholový futbal
  • cieľovú skupinu tvorí veková hranica od 15 do 19 rokov
  • prepojenie trojuholníka tréner – rodič – hráč
  • vyhľadávanie a centralizácia talentov z celého územia Slovenskej republiky
  • výchova všestranne rozvinutej osobnosti
  • celková koncepcia: osobnosť – šport – škola
  • teoretická a praktická výchova (pravidlá, zdravoveda, psychológia, odolávanie stresu)
  • maximálne ciele, maximálne úsilie, maximálne nasadenie
  • dlhodobý kvalitný tréningový procesdisciplína, charakter a rešpektovanie súpera
  • stále vzdelávanie trénerov aj hráčov